Basiliek Oudenbosch

Bezoek deze prachtige Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara een rooms-katholieke kerk te Oudenbosch, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Basiliek oudenbosch of ook wel. Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara, Oudenbosch.
De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara is een rooms-katholieke kerk te Oudenbosch, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De kerk werd gebouwd tussen 1867 en 1880 en werd in 1912 tot basilica minor verheven. De kerk is een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek, met het front van de Sint-Jan van Lateranen te Rome. De architecten zijn P.J.H. Cuypers en G.J. van Swaay.

Basiliek Oudenbosch naamgeving

De basiliek is genoemd naar de heilige vrouwen Agatha en Barbara. De kerk van Oudenbosch heette de St. Agathakerk voordat de basiliek werd gebouwd. Agatha van Sicilië was een van de eerste heiligen uit de Katholieke Kerk, een van de zeven primaire heiligen. Vaak wordt een kaars aangestoken bij haar beeld door vrouwen met borstkanker of mensen met brandwonden. De H. Barbara van Nicomedië is toegevoegd aan de naam van de kerk tijdens de bouw van de basiliek. Ook zij geldt als een van de vroegere heiligen van de Katholieke Kerk. Naast Jezus Christus spelen beide vrouwen samen met Maria een belangrijke rol in de basiliek.

Verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek

Niet alleen van de buitenkant heeft de Basiliek Oudenbosch veel weg van de Sint Pieter in Rome, ook aan de binnenkant is veel gekopieerd. Veel van de standbeelden zijn overgenomen van de Sint-Pieter. Daardoor zijn de heiligen van voor de 17e eeuw oververtegenwoordigd. De Pietà van Michelangelo is nagemaakt in gips geschilderd marmer. Ook het baldakijn boven het altaar is een kopie van de baldakijn van Bernini. Zelfs stukken uit de Sixtijnse kapel zijn aangebracht onder de kleine koepels.

Stijlperiode van de Basiliek Oudenbosch

Pastoor Willem Hellemons gaf opdracht tot de bouw van de kerk, ter vervanging van de gotische kerk van Oudenbosch. Hellemons had in Rome gestudeerd en was daar onder de indruk geraakt van de kerkelijke architectuur. Als blijvende herinnering aan de Pauselijke Zoeaven werd de basiliek gebouwd met een standbeeld van de zoeaven op het voorplein. Hoewel de pastoor een afkeer had van gotiek en neogotiek was het juist P.J.H. Cuypers, bij uitstek de architect van de neogotiek, die de opdracht kreeg om de nieuwe kerk te ontwerpen. Cuypers vertrok hiervoor naar Rome om daar met name de Sint-Pieterskerk te bestuderen. De koepel nam hij over van de Sint-Pieterskerk, maar het later aangebouwde schip en de voorgevel zijn die van de Sint-Jan van Lateranen.

Het gebouw is een vreemd element in het oeuvre van de architect omdat zowel de stijl als de uitvoering tegen zijn denkbeelden ingingen. Qua stijl benadert de kerk dicht het door Cuypers verfoeide neoclassicisme. Hetzelfde geldt voor het interieur, waar met name veel met marmerpatronen beschilderd hout werd gebruikt. Omdat nergens de hand van Cuypers te herkennen is, is vaak betwijfeld of hij de kerk wel echt ontworpen heeft. Diverse documenten, waaronder bouwtekeningen, dragen echter zijn handtekening. Alleen de voorgevel werd niet door Cuypers ontworpen. Deze gevel, die pas in 1892 werd gebouwd, werd ontworpen door G.J. van Swaay naar voorbeeld van de gevel van de Sint-Jan van Lateranen te Rome.

Het gebouw heeft een kruisvorm van brede eenheden, met een middenschip met twee zijbeuken, het centrale deel van de koepel met aan de oost- en de westkant een transept, de voorkerk of apsis en het voorportaal, ofwel een kleine narthex.

Interieur van de Basiliek

Het interieur van Basiliek Oudenbosch is rijkelijk versierd met plafondschilderingen en beelden. In de rechter zijbeuk staat een kleine kopie van de Pietà van Michelangelo. In de hele basiliek zijn boven de bogen engelen met een lauwerkrans en een palmtak. Hun figuur is ontleend aan de heidense Victoria (godin), godin van de overwinning. Ze herinneren de gelovigen aan Openbaring 3: 5.

Voorportaal

Het aanvankelijke doel van het voorportaal was de zuivering van de ziel. Het voorportaal loopt over in het middenschip bij de laatste kerkbank en het wijwatervat. Dit wijwatervat heeft als functie de gelovigen te herinneren aan hun doopsel. Er staan vier zuilen, gedeeltelijk beslagen met koper, waarop het orgel en de plaats van een zangkoor rust. Op de onderkant van de verhoging staan de letters D.O.M. (Deo Optimo Maximo, vertaald: Ter Ere van de Allerhoogste God). Aan de voorkant van de verhoging staat de tekst: Venite Exultemus Domino (vertaald: Laten we juichen in de Heer) en rechts In Hymnia et Canticis (met lof en liederen) en links In Chordis et Organo (met snaar en fluit). Rechts naast het orgel staat het beeld van de aartsengel Michaël die de draak van de opstandigheid tegen God verdrijft. Aan de linkerkant staat H. Cecilia, patrones van het zangkoor. Daarboven staan de letters IHS (monogram van de eerste drie letters van Jezus) en AMDG.

Basiliek Oudenbosch

bron – wikipedia/basiliekoudenbosch.com

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

OpeningstijdenMaandag t/m zaterdag 09:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00 Zondag 09:30 - 12:00 en 13:00 - 16:00​Van 1 april tot 1 oktober is de Basiliek tot 16:30 geopend.​Iedere zondag vindt er om 11:00 een Eucharistieviering

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons