De hoge veluwe

Het Nationaal Park Veluwezoom is een groot natuurgebied in de provincie Gelderland en één van de mooiste plekken in Nederland.

Het nationaal park veluwezoom

Het Nationaal Park Veluwezoom De hoge veluwe is een groot natuurgebied in de provincie Gelderland en één van de mooiste plekken in Nederland. In het park vind je verschillende soorten landschappen, van weelderige bossen tot bloeiende heide en zelfs een zandverstuiving. Ook is het één van de weinige plekken in Nederland met heuvels wat leidt tot prachtige uitzichtpunten, waaronder Paviljoen de Posbank in Rheden.

Nationaal Park Veluwezoom telt ruim 5.000 hectare en is onderdeel van de  Veluwe, een groot, aaneengesloten natuurgebied. Je vindt hier haast ongerepte natuur met bossen, heidevelden, zandverstuivingen en landgoederen. Kenmerkend voor Nationaal park Veluwezoom is het reliëf: nergens anders op de Veluwe vind je zoveel heuvels en heb je zo’n mooi uitzicht. Op de Posbank bijvoorbeeld kun je bij mooi weer tot in Duitsland kijken.

Wat kan je er allemaal doen

Op de Veluwezoom kun je heel veel doen. Kom wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden. Onderweg strijk je neer op een gezellig terras. Je neemt ook nog een kijkje in het bezoekerscentrum. De kinderen vermaken zich ondertussen in de speelnatuur van OERRR. Houd je meer van rust? Dieper in het gebied kom je op plekken waar je bijna geen mens tegenkomt.

Rijkdom aan dieren in de hoge Veluwezoom

Met 350 kilometer aan paden kun je hier zomaar wilde zwijnen, reeën of herten tegenkomen. Deze dieren kunnen via ecoduct Terlet naar andere gebieden op de Veluwe trekken, zoals het Deelerwoud. Tijdens een wandeling kom je bijna zeker Schotse hooglanders tegen. Deze runderen leven net als de wilde dieren in het gebied. Ook grazen hier IJslandse paarden en een schaapskudde. Goed voor de vele bijzondere planten, vogels en insecten. En leuk voor de wandelaar die van afwisseling houdt. De zuidrand van Nationaal park Veluwezoom ziet er op veel punten anders uit dan de rest van het gebied. Hier liggen de landgoederen Beekhuizen, Heuven en Rhederoord, waar je kunt wandelen over statige lanen en door oude loofbossen. Onderweg steek je een klaterende beek over. Neem een kijkje op landgoed Beekhuizen, bij schaapskooi Heuven en wandel langs de portierswoning Rhederoord.

Geschiedenis van de Veluwezoom

In 1911 kocht Natuurmonumenten het eerste stukje Nationaal park Veluwezoom. Sindsdien verwierf Natuurmonumenten steeds meer gebieden in de buurt. Zo groeide de Veluwezoom uit tot het uitgestrekte natuurgebied van vandaag, met de garantie van eeuwige bescherming.

              De hoge veluwe

Nationaal Park De Hoge Veluwe (door het park zelf aangeduid als ‘Het Nationale Park De Hoge Veluwe’) is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland, gesticht in 1935. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot (ongeveer 7,3 km bij 7,3 km) en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa.

Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst. Zo maakt het Kröller-Müller Museum deel uit van het park. Een andere bijzonderheid is dat het park vrijwel zonder overheidssubsidie geëxploiteerd wordt, het is het enige nationale park in Nederland waar de verkoop van entreekaarten een belangrijke inkomstenbron vormt.

Ontstaan

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe en is grotendeels gevormd door water, ijs en wind. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 200.000 en 105.000 jaar geleden. De dekzandruggen en smeltwaterdalen dateren uit de laatste ijstijd, het Weichselien, tussen 70.000 en 10.000 jaar geleden. In de Middeleeuwen ontstonden in het dekzand onder menselijke invloed grote stuifzandcomplexen, die aan het eind van de 19e eeuw door bebossing weer grotendeels werden vastgelegd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingenheide en verschillende typen bos met grove denvliegden en verschillende loofbomen. Een van de bewaarde kleine nederzettingen is Oud Reemst.

Stichters van het park

Het gebied dat nu De Hoge Veluwe vormt, dankt zijn status aan het echtpaar Helene Müller en Anton Kröller. Zij kochten tussen 1909 en 1921 verschillende landerijen aan met als belangrijkste functie het bieden van een privéjachtterrein. Voor de jacht werden onder andere moeflonswilde zwijnen en edelherten uitgezet en zelfs enige tijd kangoeroes. Ook de bosexploitatie werd voortgezet. Toen het echtpaar begin jaren dertig in financiële problemen raakte, werd een poging gedaan het landgoed te verkopen aan Natuurmonumenten. Dit mislukte, waarna het Rijk de benodigde 810.000 gulden vrijmaakte uit een fonds dat zij beheerde, een en ander buiten de Tweede Kamer om. Dit geld kwam in beheer bij een stichting die het park in 1935 van N.V. Wm. H. Müller & Co kocht. Deze stichting is nog steeds eigenaar. Destijds had De Hoge Veluwe een oppervlakte van circa 6.800 hectare. Als tegenprestatie voor de donatie kreeg het Rijk de kunstcollectie van mevrouw Kröller-Müller in eigendom, op voorwaarde dat een nieuw museum in het park werd gebouwd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het park verkleind doordat uitgestrekte gebieden onder militair beheer werden gesteld. Een deel daarvan maakt nu deel uit van het Infanterie Schietkamp de Harskamp, gesticht in 1899, een ander deel is nu onderdeel van de Vliegbasis Deelen.

Landschap en natuur

Oorspronkelijk was Park De Hoge Veluwe een bebost gebied, maar door menselijk toedoen (houtkap en begrazing) zijn heide en stuifzanden ontstaan. Later zijn weer bossen aangeplant, maar toen de stuifzanden dreigden te verdwijnen is midden in het park een gebied ontbost, De Pollen, om alle soorten natuur die ooit in dit gebied geweest zijn te behouden. Heide is vooral ten zuiden en oosten hiervan en bos vooral ten noorden, waar ook het bezoekerscentrum is.

In het oosten van het park ligt het Deelense Veld, een heideveld, met daarin een aantal vennen, waaronder het Deelense Was en de Gietense Flessen. Deze vennen zijn ontstaan doordat zich op het zand een ondoordringbare laag heeft gevormd, waarin het regenwater niet wegzakt. De naam Deelense Was wijst erop dat de schaapherders vroeger hun schapen in dit ven gingen wassen. In en rond het ven, dat dus alleen regenwater bevat, groeien in Nederland bijzondere planten, zoals veenpluisknolrus en veenmos.

Ten zuidwesten hiervan ligt het Deelense Zand, een uitgestrekte, deels met vliegdennen dichtgegroeide zandverstuiving, en ten westen daarvan, midden in het park, De Pollen.

Een ander groot heideveld is het Oud Reemster Veld in het zuiden, dat naar het noorden overgaat in het uitgestrekte, met vliegdennen vrijwel dichtgegroeide Oud Reemster Zand.

In het noordwesten is het schijnbaar vrijwel onbegroeide Otterlose Zand, waar een standbeeld van generaal Christiaan de Wet is geplaatst.

 

bron – natuurmonumenten.nl/wikipedia

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heuvenseweg 5
Rheden 6991 JE Gld NL
Get directions
Toegang van zonsopgang tot zonsondergangHeuvenseweg 5, 6991 JE Rheden (GD) Vanaf hier naar Bezoekerscentrum Veluwezoom: Wandel vanaf de parkeerplaats in de richting van de vlaggen. Volg het klinkerpad naar het bezoekerscentrum.

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons