Grote kerk dordrecht

De Grote kerk dordrecht of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, het is de grootste kerk van deze stad

De Grote kerk dordrecht of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is de grootste kerk van deze stad. Het is een kruisbasiliek in Brabants-gotische stijl met een onvoltooide toren en de op een na oudste kerk van de stad (de oudste heet paradoxaal genoeg de Nieuwkerk). In 1572 kwam de kerk in handen van de protestanten. De kerk staat in de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg‘ uit 1990.

Het interieur

Van de Grote Kerk dordrecht staat vooral bekend om zijn koorbanken in vroege renaissancestijl, gemaakt van 1538 tot 1541. Op de panelen boven de zittingen en op de misericordes zijn zeer minutieus Bijbelse en wereldlijke voorstellingen uitgesneden. Het weelderige koorhek van marmer en koper dateert uit 1744, de al even overdadige kansel uit 1756.Grote Kerk Dordrecht

Verder bevinden zich in de kerk talrijke gebeeldhouwde grafzerken, waaronder een goed geconserveerd marmeren exemplaar, waarop de familiewapens tijdens de Franse overheersing niet zijn weggehakt doordat de familie de steen omdraaide (vergelijk de elders overal weggehakte familiewapens op kerkelijke grafstenen). Er zijn een paar neogotische gebrandschilderde ramen en het gedenkraam voor Catharina van Santen (1954), die verschillende episoden uit de geschiedenis van Dordrecht weergeven.

Het orgel dateert uit 1859, toen W.H. Kam een nieuw instrument bouwde in de in 1671 door Nicolaas van Hagen uit Antwerpen vervaardigde kassen. Het beeldhouwwerk rond het orgel stamt uit de 18e eeuw, op het orgel zijn de familiewapens van de kerkrentmeesters aangebracht.

Grote Kerk dordrecht bouwgeschiedenis

De Grote Kerk heeft een voorganger in romaanse stijl gehad, waarvan de fundamenten bij opgravingswerkzaamheden onder het huidige gebouw zijn gevonden. De tegenwoordige kerk is opgetrokken in een vrij sobere variant van de Brabantse gotiek waarvan ze een van de meest noordelijke representanten is. Het is ook de enige grote stadskerk in het voormalige graafschap Holland die volledig in steen is overwelfd.

Het oudste deel van de tegenwoordige kerk is het Mariakoor, een kapel ten noorden van het hoogkoor die vanaf 1285 werd opgetrokken. Misschien was de verheffing tot kapittelkerk in 1367 aanleiding tot grootscheepse nieuwbouw. De kerk werd in 1457 ernstig beschadigd door een grote stadsbrand, maar vier jaar later was de schade hersteld. Rond 1470 had de kerk haar huidige vorm. De Vlaamse bouwmeester Everaert Spoorwater heeft een belangrijk aandeel gehad in de bouw. De toren, ontworpen door Antoon I Keldermans, werd gebouwd vanaf circa 1504 maar zij is nooit geheel voltooid. De kerk is voor het laatst van 1982 tot 1987 geheel gerestaureerd.

 

bron – wikipedia/grotekerk-dordrecht.nl

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Lange Geldersekade 2
Dordrecht 3311 CJ ZH NL
Get directions
1 april tot en met 31 oktober Is de Kerk voor bezoek geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. De Toren is te beklimmen op dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 15.30 uur (torenbeklimming via kerkingang)1 november tot en met 15 december Is de kerk voor bezoek geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. De toren is te beklimmen op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 uur tot 15.30 uur.Toegangsprijs Kerk: € 2,00 , kinderen t/m 12 jaar gratis. Toren: € 1,00 , kinderen van 5 t/m 12 jaar € 0,50 (tot 5 jaar gratis) Gebruik audiotour € 2,50 Brochure € 1,00

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons