Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is een nationaal park in de Nederlandse provincie Flevoland. Een klein deel van het het nationaal park ligt in de Flevopolder, maar ruim driekwart bestaat uit water. Het park is in zijn geheel bijna 29.000 hectare groot.

Nationaal Park Nieuw Land is een nationaal park in de Nederlandse provincie Flevoland. Een klein deel van het het nationaal park ligt in de Flevopolder, maar ruim driekwart bestaat uit water. Het park is in zijn geheel bijna 29.000 hectare groot. Kom het Nationaal Park Nieuw Land zelf lekker verkennen. Dan kan dat uiteraard met of zonder plan kom gewoon kijken waar de wind je brengt. Maar je kan er ook voor kiezen om een door ons uitgezet pad te kiezen. Hieronder vind je een aantal activiteiten. Van fiets & wandelroutes tot excursies en festivals, ook is het mogelijk om bij ons te overnachten.

Geschiedenis Nationaal Park Nieuw Land

De rijksoverheid heeft in 2015 besloten om het stelsel nationale parken te vernieuwen en uit te breiden. Dit leidde tot de zogenaamde Nationale Parken nieuwe stijl. Deze moeten voldoen aan vier eisen. Ze moeten groot zijn en samenhang vertonen. Ze moeten kernen van in internationaal of nationaal opzicht waardevolle natuur herbergen, maar ook landschappelijke of cultuurhistorische waarde hebben. Ze moeten aantrekkelijk en iconisch zijn en zo Nederlandse en buitenlandse bezoekers aanspreken. Tenslotte kennen ze een eigen identiteit, die bewoners, instellingen en ondernemers herkennen. ‘Nieuw land’ is het eerste nationale park nieuwe stijl. Het omvat onder meer de Oostvaardersplassen die al eerder genomineerd waren voor de status van nationaal park en het nieuw gecreëerde gebied Marker Wadden. Hier werden aan toegevoegd de Lepelaarplassen, het Trintelzand aan de Houtribdijk en een deel van het Markermeer.

Ecosysteem Nationaal Park Nieuw Land

In het Masterplan 2018-2019 wordt uitgewerkt hoe het gebied tot het jaar 2040 zich geleidelijk ontwikkeltNationaal Park Nieuw Land tot één aaneengesloten park. Volgens de plannen moet het een “robuust” en “veerkrachtig” ecosysteem worden. Daartoe worden de vier natuurkernen vergroot en de verbindingen ertussen verbeterd. Voorgesteld wordt om eilanden, slenken, natte graslanden en watergangen aan te leggen. Onder meer vogels kunnen dan in sommige delen van het park foerageren en in andere delen rusten of hun jongen groot brengen.

Belevingswaarde

Ook moet het gebied volgens het Masterplan meer ‘beleefbaar’ worden. Dat betekent dat bezoekers het gemakkelijker moeten kunnen bereiken, met de fiets, per kano, te voet of met een elektrische terreinauto. De bestaande stopplekken op de Oostvaardersdijk, de Houtribdijk en de Knardijk worden volgens het plan “de belvedères van Nieuw Land”.
Het gebied kan volgens de plannenmakers jaarlijks twee miljoen bezoekers trekken.

Bron-wikipedia

Bezoekerscentrums Nationaal Park Nieuw Land

  1. Bezoekerscentrum de Trekvogel – De Lepelaarplassen

  2. Buitencentrum Oostvaardersplassen

  3. Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

1. Contact de Trekvogel – De Lepelaarplassen

Oostvaardersdiep 16
1309 AA Almere

Plan je route

2. Contact Oostvaardersplassen

Kitsweg 1
8218 AA Lelystad

Plan je route

3. Contact de Oostvaarders

Oostvaardersbosplaats 1
1336 RZ Almere

Plan je route

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Oostvaardersdijk
Almere 1363 LT FL NL
Get directions
Overnachten is mogelijk, en onder aan deze pagina staan de bezoek centra`s van Nationaal Park Nieuw Land.Kijk voor meer informatie op de website.

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons