Natuurpark Lelystad

Het Natuurpark Lelystad is een natuurrijk recreatiegebied bij Lelystad dat beheerd wordt door de stichting Het Flevolandschap. Het is ontstaan in de jaren 1970 omdat Artis, de dierentuin in Amsterdam, behoefte had aan extra ruimte voor grote hoefdieren.

Het Natuurpark Lelystad is een natuurrijk recreatiegebied bij Lelystad dat beheerd wordt door de stichting Het Flevolandschap. Het is ontstaan in de jaren 1970 omdat Artis, de dierentuin in Amsterdam, behoefte had aan extra ruimte voor grote hoefdieren. In het park worden op grote omheinde terreinen allerlei dieren gehouden die in het wild niet vaak meer voorkomen. Het totale gebied is 400 hectare groot.

Een aantal van de dieren vormt onderdeel van een fokprogramma dat herintroductie in het wild of Natuurpark Lelystadversterking van nog aanwezige populaties mogelijk maakt.

In het park is ook een gereconstrueerde prehistorische nederzetting (Swifterkamp) te bezichtigen.

In 1972 werd er in het park een scheepswrak uit de 19e eeuw, genaamd “De Zeehond”, opgegraven. In 2009 werd dit verplaatst naar de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad, waar het wrak nu te bezichtigen is.

Dieren Natuurpark Lelystad

In het park zijn de volgende dieren te zien:

Uitgezette dieren

Vanuit Natuurpark Lelystad zijn of worden de volgende dieren uitgezet:

  • Wisenten zijn uitgezet in Polen en Letland, onder andere in 2008.
  • Przewalskipaarden zijn in het verleden uitgezet. Sinds 2002 werd er niet meer mee gefokt, maar in 2007 is men hier opnieuw mee gestart.
  • Bevers zijn aanwezig sinds 1988. In 1991 wist een aantal bevers te ontsnappen en zich buiten het park te vestigen. Tegenwoordig leven er naar schatting 20 bevers in het Natuurpark. In 2008 zijn twee bevers uitgezet in Nationaal Park De Biesbosch.

In de begintijd beschikte het park ook over rendieren, deze zijn later verhuisd naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Bron-wikipedia

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vlotgrasweg 11
Lelystad 8219 PP FL NL
Get directions
Openingstijden Lelystad, Natuurpark - dagelijks geopend van 12.00 - 17.00 uur

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons