Vestingmuseum Naarden

Het Vestingmuseum Naarden is een historisch museum in de Noord-Hollandse stad Naarden. Het is sinds 1955 gevestigd op een twee hectare groot deel van de wallen van de voornamelijk 17de-eeuwse vestingstad Naarden. 

Het Vestingmuseum Naarden is een historisch museum in de Noord-Hollandse stad Naarden. Het is sinds 1955 gevestigd op een twee hectare groot deel van de wallen van de voornamelijk 17de-eeuwse vestingstad Naarden. Bastion Turfpoort, waarin zich de collectie bevindt, is een van de bastions van Naarden.

Vestingmuseum Naarden

De vesting Naarden heeft een typerende ‘stervorm’ die te danken is aan de zes in de omwalling opgenomen bastions. Het stratenplan, dat de Grote of Sint-Vituskerk omsluit, is nog 17de-eeuws en volkomen rechthoekig. Een grote restauratie vond plaats vanaf 1970 en werd in 2002 voltooid. De vesting is voor het grootste deel vrij toegankelijk.

Museum

Het museum heeft een openluchtdeel en ondergronds deel. Het openluchtdeel toont de vesting, de Vestingmuseum Naardenwallen en de grachten, plus opgestelde wapens (artillerie) uit verschillende perioden. Daaronder zijn werkende 17de-eeuwse kanonnen, waarmee losse flodders kunnen worden afgeschoten. Op het bastion Turfpoort bevindt zich, onder een afdeklaag van zo’n vijf meter aarde, een zestal kazematten. In de zomer zijn ze door deze ligging koel en in de winter behaaglijk warm. Ze stammen uit de 17de, 18de en 19de eeuw en hebben een gemiddelde lengte van vijftig meter. Dit ondergrondse deel van het bastion herbergt de museumcollectie en geeft aan de hand van een aantal diorama’s een beeld van het soldatenleven in een vesting. Naast de vaste collectie zijn er tijdelijke exposities. In het openluchtgedeelte treden historische re-enactmentgroepen geregeld op.

Tot het museumterrein behoort ook ravelijn Vier. Een ravelijn is een eiland in de vestinggracht die de achterliggende hoofdwal moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen.

Collectie

vesting museum

Antieke vuurwapens

De collectie van Het Nederlands Vestingmuseum wordt gezien als een kwalitatief hoogwaardige historische collectie op het gebied van de (vesting)artillerie, de geschiedenis van Naarden en de waterlinies. De collectie is bezit van de Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum. Het verzamelbeleid richt zich op de periode 1350 tot 1965.

De collectie omvat de volgende thema’s:

Bron-wikipedia  

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

westwalstraat 6
Naarden 1411 PB NH NL
Get directions

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons