waterliniemuseum

Het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in het Fort bij Vechten bij de Utrechtse plaats Bunnik is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de verdediging van Nederland door middel van water.

Bestel uw ticket hier

Het Waterliniemuseum in het Fort bij Vechten bij de Utrechtse plaats Bunnik is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de verdediging van Nederland door middel van water. Het museum werd in oktober 2015 officieel geopend.

Geschiedenis

In 2011 werd bekendgemaakt dat in Fort Vechten het Nationaal Waterliniecentrum zou worden ontwikkeld. Voor de bouw van het nationale Waterliniecentrum, dat een oppervlakte moest krijgen van 1.600 m2, werd € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Opdrachtgevers waren de Provincie Utrecht, gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (inmiddels Liniebureau geheten). De officiële opening van het fort in zijn nieuwe functie werd begin 2014 gepland. Het uiteindelijke budget bedroeg € 14 miljoen met een gerealiseerde oppervlakte van 1.840 m2, alsmede de restauratie van de 22 bestaande gebouwen. Uiteindelijk is het museum in oktober 2015 geopend.

Tentoonstelling

Het Waterliniemuseum bestaat uit verschillende delen. In het nieuwbouwgedeelte bevindt zich de interactieve expositie over de waterlinies ‘Sterk Water’. Ook zijn er exposities in de oorspronkelijke gebouwen van het fort. In de patio van het museum ligt in de open lucht een 50 meter lange maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die net als de echte waterlinie onder water kan worden gezet. Door organisatorische en juridische complicaties functioneert de maquette, begin 2020, niet naar behoren.

De virtuele parachutesprong, waarin over de waterlinie gevlogen wordt, is een grote attractie.

Een strook van 80 meter breed, dwars over het fort, is volledig teruggebracht in de situatie van 1880, toen het fort net nieuw was. De muren van de gebouwen zijn in die strook gerestaureerd, de oorspronkelijke kleuren zijn weer aangebracht en veel bomen zijn weggehaald omdat het fort de vijand moest kunnen zien naderen. Het fortterrein buiten de strook is veel minder ingrijpend veranderd. De muren van de gebouwen zijn niet gerestaureerd en de begroeiing is zoveel als mogelijk blijven staan. Dit geeft een beeld van de situatie voor en na de restauratie.

Terrein en gebouw

Het nieuwe museum staat op het terrein van het Fort bij Vechten. Het vervangt het ‘bezoekersinformatiecentrum’ over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot de opening van het museum was dat ondergebracht in een houten barak was op het fortterrein.

Het museumgebouw is ontworpen door architect Anne Holtrop. Het gebouw ligt verscholen achter de ‘bomvrije kazerne’, heeft organische contouren die gemaakt zijn van bruin gekleurde gebogen betonwanden.

Waterliniemuseum

bron – wikipedia/waterliniemuseum.nl

Rate and write a review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Achterdijk 12
Bunnik 3981 HB Utr NL
Get directions
Dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur

Meer musea en monumenten boeken!

Volg ons